Naast alle metingen op het gebied van wegverhardingen, biedt Wegdekmeten.nl ook een aansluitende software aan. Deze software wordt gevuld met alle data die uit de onderzoeken is verzameld. Natuurlijk hoeft de data niet van Wegdekmeten.nl afkomstig te zijn. Ook de data van externe partijen kan worden geintergreerd in de software. Ook oudere data kan zonder problemen worden ingevoerd. Wegdekmeten.nl kan helpen met de volgende processen:

  •  Het inrichten en het vullen van het softwarepakket.
  •  Het koppelen van bestaande databases aan het softwarepakket.
  •  Het vormgeven en inrichten van assetmanagement.
  •  Invoeren van scenario’s en bouwen van scenario’s.
  •  Helpen met budgetteren.
  •  Het maken van afwegingen.
  •  Zo sterk mogelijke onderbouwingen geven.

 

 

Omhoog