Camera inspectie
Het voertuig van Wegdekmeten.nl beschikt over camera apparatuur die camerainspecties uit kan voeren met een 360 graden camera. Lees verder

Markeringmetingen
Als eerste op het Europese vasteland heeft Wegdekmeten.nl een volautomatisch meetsysteem beschikbaar om de nachtreflectie van wegmarkeringen in kaart te brengen en te beoordelen. Deze metingen worden in het verkeer uitgevoerd met een snelheid van max. 130km/h en meten zowel lijnmarkering als figuratiemarkering. Lees verder

Geluidsmetingen
Geluidsmetingen wordt uitgevoerd met behulp van een CPX-trailer. Met dit apparaat worden nauwkeurige en objectieve CPX-metingen uitgevoerd. Deze metingen zijn onderdeel van een gedegen en onafhankelijk onderzoek en kan hiermee integrale ondersteuning verlenen bij de bepalen en vaststelling van de akoestische eigenschappen van een wegdekverharding. Lees verder

Objectinspectie
Object (kunstwerk) inspecties worden uitgevoerd door ervaren inspecteurs. Inspectie wordt uitgevoerd voor alle disciplines, civiel, electro en mechanisch. Lees verder

Schadeopname
Reguliere inspecties kunnen vroegtijdig schades in beeld brengen. Deze inspecties zijn meestal manueel door fysiek bezoek aan een kunstwerk of asset. Lees verder

Stroefheidsmetingen
Naast de reguliere metingen biedt Wegdekmeten.nl ook stroefheidsmetingen aan. Om de kans op ongelukken te verkleinen is het belangrijk dat het wegdek een bepaalde stroefheid heeft. Lees verder

Valgewichtdeflectiemetingen
Met valgewichtdeflectiemetingen onderzoek kan een gefundeerde rest levensduur bepaling plaats vinden van de onderzochte verharding. De metingen geven een nauwkeurig beeld van structurele conditie van verhardingen en stellen de draagkracht van de wegverharding vast. Lees verder

Visuele weginspectie
Onze asfalt- en betonspecialisten voeren ook visuele inspecties van wegverhardingen uit. Zij herkennen en kwantificeren verschillende schadebeelden en leggen deze op video en foto vast. Lees verder

Wegdekinspectievoertuig
Wegdekmeten.nl voert op de weg inspecties uit met behulp van een speciaal meetvoertuig. Deze inspecties leggen de conditie van de weg vast. Lees verder

Wegenbouwlaboratorium
Wegdekmeten.nl beschikt ook over de mogelijkheden om wegbouwkundige laboratoriumonderzoeken aan te bieden. Lees verder