• Markeringmeting

  Als eerste op het Europese vasteland heeft Wegdekmeten.nl een volautomatisch meetsysteem beschikbaar om de nachtreflectie van wegmarkeringen in kaart te brengen en te beoordelen.

  details
 • Geluidsmetingen

  Geluidsmetingen zijn onderdeel van een gedegen en onafhankelijk onderzoek en kan hiermee integrale ondersteuning verlenen bij de bepaling en vaststelling van de akoestische eigenschappen van een wegdekverharding.

  details
 • Objectinspectie

  Wegdekmeten.nl inspecteert en registreert alles op het gebied van infrastructuurconditie, inclusief data van kunstwerken en andere objecten.

  details
 • Schadeopname

  Reguliere inspecties kunnen vroegtijdig schades in beeld brengen. Hiermee kan een onderhoudsstrategie worden aangepast of verfijnd.

  details
 • Stroefheidsmetingen

  Om de kans op ongelukken te verkleinen is het belangrijk dat het wegdek een bepaalde stroefheid heeft. Wij meten de stroefheid van nieuwe en bestaande asfalt- en betonwegen.

  details
 • 360° cameraopnames

  Met behulp van camera apparatuur kan Wegdekmeten.nl camerainspecties uitvoeren met een 360 graden camera. Hiermee wordt een compleet beeld gevormd van de omgeving.

  details
 • Valgewichtdeflectiemeting

  Valgewichtdeflectiemetingen geven een nauwkeurig beeld van structurele conditie van verhardingen en stellen de draagkracht van de wegverharding vast

  details
 • Wegdekinspectievoertuig

  De inspecties van Wegdekmeten.nl worden gericht op de gehele wegkarakteristiek. Door de grote precisie van de gebruikte apparatuur ontstaat een zeer accuraat beeld van de staat van uw weg.

  details
 • Wegenbouwlaboratorium

  Het wegenbouwlaboratorium is uitgerust met kwalitatief hoogwaardige laboratoriumapparatuur. Op deze manier kunnen we op betrouwbare wijze uw kwaliteitsrisico’s minimaliseren, of u nu een weg of een terreinverharding moet maken of beheren.

  details
 • De Wegenscanners
 • Visuele weginspectie

  Onze asfalt- en betonspecialisten voeren ook visuele inspecties van wegverhardingen uit. Zij herkennen en kwantificeren verschillende schadebeelden en leggen deze op video en foto vast.

  details
Omhoog